مسلخ

عذر کمرنگی من تا زمستان

سعی دارم منبعد در این مجال یادداشتهای روزانه ام را با هر آنکس که بیند و خواند در میان بگذارم اما عذر مرا بپذیرید که تا اوایل دیماه بدلیل کمبود زمان و مشغله فراوان کمرنگ باشم. اگر می آموختم چگونه زمان و ذهنم را نظم دهم و دلبستگیهایم را قربانی روزمرگیهایم نکنم چقدر عالی می شد. اما متاسفانه تا کنون موفق به این کار نشدم و یا شاید خیلی هم به این کار نپرداخته ام. به هر روی اگر کسی در انجام این موضوع یاریم کند و راهنمایم باشد، بسیار به بنده لطف نموده و قدردان او خواهم بود.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.